Glossario

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Ci sono al momento 53 termini nel glossario che cominciano con la lettera P.
P

pàcciu
pazzo o impazzito

paccjàri
impazzire

pagghjàru
pagliaio

paļļunàru
raccontaballe

panàru
paniere

panicòttu
pane cotto

panìculu
mais

pansasùtta
posizione bocconi

panzìsca
pancia del maiale

pàparu
tacchino

papàzzu
pupazzo

papòcchia
chiacchiera, fake news

pappùa
nonno

papùzza
farfallina della farina

parìcchja
coppia di animali, in genere buoi

parimài
auspicio che non avvenga mai qualcosa di spiacevole

pascìri
pascere

passiļļà
via di quà, allontanati

pecuràru
pastore

peļļàru
pellaio

peļļìcchja
Buccia

perciàri
bucare

persicàra
pesco (pianta)

petrusìnu
prezzemolo

pezzàra
coperta

pezzòtta
grande pezzo, in genere di formaggio

picàtu
piccante

picciùsu
fastidioso, insopportabile

pignàta
pentola

pilu i vermu
filo di lenza

pìnnula
pillola

pìpi
pepe, peperone

pìpi i gràsta
peperoncini cresciuti in un vaso

pipicèļļu
peperoncino

pipìta
piffero, malattia aviaria (pipìta gallinara)

piràra
pero

piròtta
fetta di pane abbrustolito

pisci
pesce

pitta
focaccia

pittàra
pala di fico d'India

pizzùtu
appuntito

portugàļļu
Arancia

pràχa
coperchio del forno a legna, in genere di pietra

pretàli o pratàli
dolci pre-Natale

propappùa
bisnonno

pròsu
sedere, lato B

pruppètta
polpetta

prùppu
polpo

pùlici
pidocchio

puļļìtru
puledro

puļļìu
pulcino

pùmu
mela

purvaràta
polvere