ita I eng
   
 
Tesori di Calabria I Scioglilingua
SCIOGLILINGUA
Sartu sartazzu si cadu mi 'mmazzu
mi rumpu li corna e mi iettu nu mazzu

Supra a nu palazzu 'nc'Ú nu cani pazzu
tÚ pazzu cani stu pezzu di pani
pigghia u pani posa u mazzu
testa testa i cani pazzu

Jiendu e venendu cuttuni cogghiendu
ia e venia cuttuni cogghia

RACCONTATO DA PIERO CELONA di BRUZZANO ZEFFIRIO

Sutta a nu puzzu fundu
tri voti calai e 'nchianai
tri fili i gurmu scippai
gurmu gurmacchiu
nu pilu e nu cacchiu
nu cacchiu e nu cugnu
nu piru cutugnu.

 
 
   
credit admin © copyright
 
Sponsor
Gruppo Palazzo Spinelli Flores, UniversitÓ del Restauro Istituti Cavour Pacinotti Istituti Paritari Cavour Pacinotti, Firenze