ita I eng
   
 
Tesori di Calabria I Ricordi
Cilla Spinella
preghiere della sera
Jieu mi curcu 'nta lu lettu cu Maria supra a lu pettu; ieu dormi e iggha vigghia si c'Ŕ cosa mi rispigghia; cu Jiesu mi curcu e cu Jiesu mi levu si 'ndaiu a Jiesu non aiu penseru. A lu capizzu tegnu a San Franciscu, a li pedi Santu Micheli, a li quattru canti tutti li Santi a li ddu lati L'Angili 'mbiati. Ora chi 'ndaiu st'amici fidili mi fazzu la cruci e mi mentu a dormiri.
 
Primo Indietro Avanti Ultimo
 
   
credit admin © copyright
 
Sponsor
Gruppo Palazzo Spinelli Flores, UniversitÓ del Restauro Istituti Cavour Pacinotti Istituti Paritari Cavour Pacinotti, Firenze