ita I eng
   
 
Tesori di Calabria I Ricordi
Paola Morabito
preghiere dell sera
JEU, VAIU e mi curcu, mentu i spagli nto lettu e tri Angiuli m'asppettanu. A Madonna è mè mamma,u Signuri è me patri,L'angiali di lu cielu sunnu i me frati. A' Madonna supra a cascia ch'impascia, l'Angiulu supra i ciaramidi chi scrivi, Gesu' meu, accumpagnatami stanuotti nommi moru cu la morti. Accumpagnatami u' matinu nommu moru cu malu destinu, accompagnatami pè n' eternu nommu moru e u vaju all'impernu. Buonanotte. Paola Morabito,
 
Primo Indietro
 
   
credit admin © copyright
 
Sponsor
Gruppo Palazzo Spinelli Flores, Università del Restauro Istituti Cavour Pacinotti Istituti Paritari Cavour Pacinotti, Firenze